UIAA Eğitmen Eğitimleri

UIAA eğitim sistemi kişilerden bağımsız bir yapıya sahiptir. Eğitmen adaylarının değerlendirmesi bilgi, beceri, öğretebilme kabiliyetleri ve evrak işlerinin organizasyonu üzerinden yapılır. Notlama sisteminde UIAA tarafından önerilen sabit formlar kullanılır. Ayrıca rapora eklemek üzere değerlendirme esnasında fotoğraflar ve videolarda çekilmektedir.

Başvuru için ön şartlar


1. 18 yaşından büyük olmak.
2. İlk yardım sertifikası olması
3. 6+ on-sight tırmanış becerine sahip olmak.
4. En az 20 eğitim vermiş olmak.
5. Profesyonel olarak ilgilenebiliyor olmak.

Değerlendirme aşamaları


1. Eğitmen adayı başvuru yapar
2. Adayı tanımak ve kayıt almak için bir form doldurması istenir.
3. Eğitimde kullanılacak malzeme listesi istenir. Varsa eğitimde kullandıkları doküman ve müfredat istenir. Yoksa bunların hazırlanması istenir.
4. Eğitmen(ler)le bir çalıştay düzenlenir. Bu çalıştayda eğitim verilecek alan ve malzemeler incelenir. Eğitimde uygulanacak güvenlik tedbirleri gösterilir. Uygulamalar yapılır. Çalıştaydan sonra varsa eğitmenlerin eksikleri konuşulur ve tavsiyelerde bulunulur. Çalıştayla ilgili bir rapor hazırlanır ve teslim edilir.
5. Eğitmen(ler) istedikleri kadar çalıştay talep edebilirler.
6. Eğitmen UIAA değerlendirmesine hazır olduğunda resmi başvurusunu yapar.
7. Eğitmen eğitmeni üyelere verilen eğitimi denetlemeye geldiğinde fotoğraf, videolar çeker ve raporunu hazırlar.
8. Değerlendirme olumsuz sonuçlanırsa, raporun sonucuna göre 6-12 ay içerisinde bir denetleme daha talep edilebilir.
9. Eğitmenin yeterli bulunmaması halinde itiraz hakkı vardır. UIAA kuruluna yapacağı resmi itirazla raporun yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Denetlemeyi yapan eğitmen eğitmeni bu itiraza istinaden savunmasını yapar. Kurul itirazı haklı bulursa yeniden denetlemeye alınır.

Değerlendirme aşamasında kullanılan tüm form ve raporlar arşivlenerek saklanır.


Eğitim genel hatları ile bu şekildedir. Yetkililerin üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır.

Copyright © tirmanisakademi.com 2018