UIAA Dağ Etik Deklarasyonu

UIAA Dağ Etik Deklarasyonu

Limitlerinizi Zorlayın, Moralinizi  Yükseltin ve Zirveyi Hedefleyin1.Bireysel Sorumluluk

Dağcılar ve tırmanışcılar faaliyetlerini kaza riski olan ve dış yardımın bulunamadığı koşullarda  yaparlar.  Bunu akıllarında bulundurarak, risklerini bilerek ve kendi  güvenliklerinden sorumlu olarak bu faaliyetlere katılırlar. Bireylerin hareketleri çevredeki diğer bireyleri  tehlikeye atmamalı ve çevre tahribatına neden olmamalıdır. Örnek olarak, yeni açılan veya  var olan rotalarda bolt çakılması otomatik olarak kabul edilebilir değildir.


2.Takım Ruhu

Takım üyeleri  tüm grubun ihtiyaçları ve yeteneklerini dengelemek üzere fedakarlık yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Tırmanış, üyelerin birbirini desteklediği ve yüreklendirdiği hallerde her zaman çok daha başarılı olacaktır.


3.Tırmanış ve Dağcılık Toplulukları

Dağlarda ve kaya duvarlarında rastladığımız her kişi eşit derecede saygıyı hak etmektedir. En ücra ve en stresli durumlarda dahi diğerlerine de kendimize davranılmasını beklediğimiz şekilde davranmalıyız.


4.Dış Ülkeleri Ziyaret

Dış ülkelerde misafirken  daima nazik ve ölçülü hareket etmeliyiz. Ev sahibi durumunda bulunan kişilere ve kültürlerine karşı düşünceli olmalıyız. Yerel tırmanış etik ve eğilimlerine saygılı olmak, yerel etik kurallarının uygun görmediği ve hatta bunun hiç bulunmadığı yerlerde dahi hiçbir zaman bolt çakmamalıyız. Kutsal olan dağlara ve diğer kutsal yerlere saygılı olacağız ve her zaman yerel halkın ve ekonominin yararlanacağı yöntemler arayacağız.  Yabancı kültürlerin anlaşılması, tırmanış deneyiminin bir parçasıdır.


5.Dağ Rehberleri ve Diğer Liderlerin Sorumlulukları

Profesyonel dağ rehberleri, diger (görevli) liderler ve liderlik ettikleri grup uyeleri de dahil olmak uzere herkes kendi  sorumluluklarini bilmeli ve herkes gerek grup içinde gerekse baska gruplarin ozgurluk ve haklarina saygi duymalidir. Bu beyanda rehberlerin mesleki olarak katilimcilara yuksek standartta pratik yaptırdıkları kabul edilir.


6.Acil Durumlar, Ölüm ve Ölüler

Acil durumlara ve ciddi kaza ve ölümle sonuçlanan durumlara hazırlıklı olmalıyız. Dağcılık sporlarında tüm katılımcılar riskleri ve tehlikeleri açıkça bilmeli ve uygun yetenek, bilgi ve ekipmana sahip olmalıdır. Bir acil durumda veya kazada diğerlerine yardım etmeye,  aynı zamanda  trajedinin neticelerine hazırlıklı olmadırlar. Özellikle ticari işletmelerin, hedeflerinin diğerlerine yardım etmek amacıyla feda edilebileceği hakkında müşterilerini uyaracakları umut edilmektedir.


7.Erişim ve Koruma

Dağlara ve yamaçlara ulaşmanın temel bir hak olduğuna ancak sorumlulukla olması gerektiğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizi düzenlerken daima çevreye duyarlı bir şekilde ve doğa ve doğal örtünün korunmasının  ön planda tutulması yönünde öngörüyle hareket etmeliyiz. Yetkililer ve doğa koruma organizasyonları tarafından tesbit edilen erişim koşullarına ve kısıtlamalara her zaman saygı göstermeliyiz.


8.Tarz

Deneyimin kalitesi ve problemi nasıl çözdüğümüz başarmaktan daha önemlidir. Kaya yüzeyinde ve dağda iz bırakmamak için özel çaba harcamalıyız.


9.İlk Çıkışlar

Bir rotanın veya dağın ilk çıkışı yaratıcı bir harekettir. En azından bölgenin tarz ve geleneğine uygun bir şekilde tamamlanmalıdır. Çıkışın başarısı tam olarak rapor edilmelidir.


10.Sponsorluk, Reklam ve Halkla İlişkiler

Sponsorlar ve dağcılar veya tırmanışcılar arasında ki işbirliği dağ sporlarının yararına olan profesyonel bir işbirliği olmalıdır. Hem medyanın hem de kamunun öngörülü bir şekilde eğitilmesi ve bilgilendirilmesi dağ sporları camiasının sorumluluğudur.


11.Dağcılıkta Oksijen Desteği

Yüksek irtifalarda oksijen kullanımı son yıllarda tartışılmaktadır. Bu tartışmada, konuya ilişkin, tibbi yönler ve etik düşünceler gibi değişik öğeler dikkat çekmektedir.  Öncelikle tıbbi konular tüm dağcıları ilgilendirmelidir. Eğer bir dağcı oksijen kullanırsa, kullanılmış tüplerin dağdan indirilmesinin planlanması şartıyla, en doğrusu  etik düşüncelerin  dağcıya bırakılmasıdır.


12.Rehberli  Ticari Yüksek İrtifa Tırmanışları

Kısıtlı kurtarma imkanları olan ve 8000 m veya benzeri zirveleri deneyen, özellikle ehil  olmayan ticari operatörlerin, gözetiminlerinde bulunan müşterilerinin sınırlarının farkında olacakları umulmaktadır.  Bu gibi müşterilerin güvenliklerinin sağlanması  ve dağda  sıkıntıda olanlara yardım amacıyla programın kısıtlanabileceğinin bildirilmesi için her türlü çaba harcanmalıdır.


UIAA Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonudur.
Dağlara  olan tutkularıyla, milyonlarca erkek, kadın ve cocuğu bir araya getiriyoruz.
www.theuiaa.org

Orijinal Metin

Mountain Ethics Declaration (2009)
Copyright © tirmanisakademi.com 2018